Bemutatkozás

magyar

Célunk, a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben tartó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása. Egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott életvitelű, keresztény ifjúság nevelése.

Egyházi iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink lelki fejlődésére: hittan órák tanórai keretek között, szentliturgiák, egyházi ünnepek, hagyományőrzés, közösségi tapasztalat.
A délelőtti tanítást segítik és kikapcsolódást nyújtanak a délutáni szakkörök ( futball, kézilabda, torna, matematika, magyar, német, angol, természetvédelmi, számítástechnika, kézműves, rádiós, énekkar, modern tánc). Tehetséggondozás, differenciált oktatás, egyéni fejlesztés.
Új bútorzatú, esztétikus, tágas tantermekben fogadjuk tanulóinkat.
Családi programok: sportnap, adventi koszorúkötés, tanárok-öregdiákok focikupája
Téli-nyári táborok: történelmi, foci, kézműves, ifjúsági és sport táborok.
Iskolánk parkszerű nagy udvarral rendelkezik.

Az ország egyetlen magyar nyelvű görögkatolikus bentlakásos intézménye 2003 –ban nyitotta meg kapuit.

A legfontosabb alapelveink:
- színvonalas oktatás
- vallásos nevelés
- testi-lelki-szellemi fejlődés
- családias légkör

Ez a négyes egységre tagolt, formailag, személyileg is négyes pedagógia típust elénk állító nevelés és iskolázás névadónkat, a falu szülöttjét Sztojka Sándor püspököt legkevésbé sem fosztotta meg a magyar nemzeti jellegzetességtől, csak megszentelte azt, nem emelte annyira a tudományos ismeretek rendszerében a szellemvilágba sem, hogy a magyar földről eltávolodott volna. Ami az egyikből hiányzik, kiegészíti a másik, a kettőnek nevelő-oktató munkáját tökéletessé tette a harmadik és a negyedik mindenkor a magyarság és kereszténység törvényei szerint.